Den EU-Beruffsausweis vereinfacht d’Mobilitéit vun

Den EU-Beruffsausweis vereinfacht d’Mobilitéit vun den Infirmièren an Infirmiere bannen der EU. Wat sinn d’Konsequenzen doduerch bei eisen Noperen an d’Schwieregkeete fir Infirmièren an Infirmieren?